Volgende generatie >

< Vorige generatie

5e Generatie

Sprengers

De roepnaam van mijn overgrootvader Bartholomeus kan Lambert of Bartel zijn geweest. De namen worden beurtelings gebezigd in de bevolkingsboeken van Lommel en Helmond. Het bevolkingsboek 1846-1856 van de gemeente Lommel maakt gewag van Lambert. De bevolkingsregisters van Helmond spreken doorgaans over Bartel, de naam, die we in het vervolg ook zullen aanhouden. In Lommel staat Bartel als 15-jarige al te boek als ‘smit’.

(pagina 1 van 2)


Duidelijk is dat de jonge Bartel in zijn geboorteplaats als smidsknecht werkzaam is geweest. Hij verliet Lommel in 1854, op 25-jarige leeftijd: ‘Plaets waer den inwooner zich gaet vestigen: Woensel (Holland)’. Dan kan hij even zijn draai niet vinden. Na Woensel wordt hij gesignaleerd in Gemert, Helmond, weer Gemert, weer Helmond en Stratum. Tenslotte, op 1 december 1863, vestigt hij zich definitief als smid in Helmond. Hij trouwt op 10 oktober 1864 in Deurne met de 9 jaar jongere weversdochter Maria Elisabeth Franssen uit die plaats. Het paar vestigt zich in Helmond ...
(klik hier om verder te lezen)

Copyright

® 2007

Sprengers:

1e

2e

3e

4e

5e

6e

7e

8e

9e

Home

F.Sprengers

Stommels:

1e

2e

3e

4e

5e

6e

7e

8e

9e

e-Mail

Home

Foto's

Studie

VVE

Stamboom

Andreas

www.sprengerz.nl